tablica_pam.jpg

Projekt: "Zwiększenie efektywności energetycznej w firmie OLMAR Krzysztof Olesiński poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40.2 kWp"

o wartości 138 210 PLN został dofinansowany przez WFOŚiGW w Łodzi pożyczką w kwocie 131 300 PLN

projekt zrealizowany w 2019 roku

link do strony www.zainwestujwekologie.pl